HEYKELTRAŞIN KABUSU

Sanat Konuşmaları: Ferhat Satıcı & Nazlı Pektaş
17.11.2021

Bilsart, 17 Kasım – 27 Kasım tarihleri arasında Ferhat Satıcı’nın “Heykeltraşın Kabusu” isimli sergisine ev sahipliği yapıyor.

Tarihsel anlatıları merkezine alan anıtsal alegorileri, gündelik yaşam, bilinçaltı ve toplumsal travmalarla yeniden işleyen sanatçı, Heykeltraşın Kabusu serisinde, eseri üreten heykeltraşın zihni ile eserin zihni arasındaki bağları açığa çıkarmaya çalışmaktadır.

Sergi, hareketli imaj’ın üretim süreçleri ile kalıcı ve sabit imgelerin üretilişi arasındaki geçiş alanında imgenin ve duyguların yerinden edildiği bir topografya kurgular. Toplumsal ve fiziksel travmaların kimi başlangıçlara sebep olabileceği gibi rüyalar ve kabusların da farklı coğrafyalarda farklı anlamlarla tekrar tezahür edebileceğini vurgular. 

Sanatçının Heykeltraşın Kabusu serisinin üçüncüsü olan Canonica’nın Kabusu, videosu ilk kez Bilsart’ta izleyici ile buluşacak. Bu bağlamda video üçlemesine eşlik edecek çizimler, obje ve heykeller projenin sürecini, katmanlarını ve arkaplanını açığa çıkaracak detaylar olarak da düşünülebilir.

Sergide abidevi geçmişten, karanlık bir geleceğe yolculuk eden anıt imgesi, zamansız bir coğrafyada izleyici ile tekrar buluşmayı bekliyor.  

FERHAT SATICI HAKKINDA

1973 Yalova doğumlu olan Ferhat Satıcı lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Marmara Üniversitesi’nde tamamladı. Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Heykel bölümü öğretim üyesi olan sanatçı çalışmalarında heykel, video , fotoğraf, enstalasyon ve resim gibi farklı teknikler kullanmaktadır. Satıcı, anıtsal olan ile gündelik olanın sınırlarını belirsizleştirmeye yönelik çalışmalar üretir. İmgenin harekete ve süreye dayalı duygulanımsal kuvvetler ile olan ilişkilerini inceler. 2003 yılında kurulmuş olan, 2013-2016 yılları arasında Mardin de faaliyetlerine devam etmiş Videoist video sanatı İnisiyatifinin Hülya Özdemir’le birlikte kurucusu ve yürütücüsüdür . 6.Çanakkale Bienali’nin ve 3. Mardin Bienali’nin organizasyonel ekibinde yer almış, eş küratörlük yapmıştır. Çeşitli kitap ve dergilerde yazarlığın yanı sıra yayın kurulu üyeliğinde bulunan Satıcı yurtiçinde ve dışında birçok karma ve kişisel sergi gerçekleştirmiştir.