TUTUNMA NOKTASI

Sanat Konuşmaları: Tuba Merdeşe & Ceren Arkman, Irmak Arkman
16.11.2018

Bilsart 16 Kasım – 29 Kasım tarihleri arasında Tuba Merdeşe’nin ‘Tutunma Noktası’ isimli solo sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, ismini Tuba Merdeşe’nin video yerleştirme işinden alıyor.

Tuba Merdeşe sanat pratiğinde insan ve doğa ilişkisi üzerine odaklanır. Doğa fenomenleri ile insanın yarattığı ikinci doğanın araçlarını bir araya getirerek imgesel bir alan açan Merdeşe, çalışmalarını “gerçeğin düşünsel alanında sarsıntıya uğramış, eksilmiş, parçalanmış, çoğalmış, birleşmiş dağınık imgeler” olarak tanımlamaktadır.

İnsanın doğa karşısındaki güçsüzlüğünü ve varoluşunun sınırlarını sorgulayan sanatçı, sanat pratiğinde mekanı birincil model olarak ele alır. Mekan alışılmışın dışında bir deneyim alanı sunar ve fiziksel olanın yerini alan dönüşüm, yeni medyanın sadece dijital kulvarını değil, aynı zamanda doğa ile olan diyaloğuna da yeni formlar sağlar. “Tutunma Noktası” yaşanan yer ve soyut uzam olarak sınırların ötesinde ütopik bir anlayışa yönelir. Dünyayı tek bir ev imgesinde birleştirir. Aynı zamanda gökyüzünün akış halindeki devingenliği, farklı bir akışın temsili olan elektrik alanı ile bir tren yolculuğunun hareketli imgesini görünür kılar. Böylece çalışma her iki akışında üzerinden, yerinden ve zamanından geçtiği bir yer edinme modeline dönüşür. Zamanın döngüselliğinde sürekli akış halinde olan yaşam gibi hareket hiç durmaz. Her şey akış halindedir, fakat bu akışların hızı artarak devam etmekte ve insanlığın yaşam merkezlerine doğru hız kazanmaktadır. Bu tuhaf uzam zamanda dünyayı aynı çatı altında bir ev olarak görmek, evimizde olmayı öğrenmektir. Çalışma tam bu noktada zaman ve mekan kavramlarının video aracılığı ile şekillendiği yeğin bir uzamın belirtisiz zamanını görselleştirir. Bu iki kavram sanal uzantılardan üretilen bir yaşam fikrine karşılık olarak doğal evrenin devinimine yönelik bir yaşam fikrini de bünyesinde barındırır.

TUBA MERDEŞE hakkında:

1982,  Kütahya

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde 2005’de lisans, 2011’de yüksek lisans ve 2017’de sanatta yeterlilik programlarını tamamlayan Merdeşe, aynı kurumda akademisyen olarak çalışmaktadır. 2018 yılında Siyah Beyaz Galeride “Karadan Uzak” adlı bir solo sergi gerçekleştiren Merdeşe’nin çalışmaları Maumau Sanat Galerisi, Nesrin Esirtgen Collection ve Siemens Sanatında aralarında bulunduğu çeşitli karma sergilerde yer almıştır.