INFILLING

Çevrimiçi Sanat Konuşması: Metin Alper Kurt
17.06.2020

Bilsart, 17 Haziran – 27 Haziran tarihleri arasında Metin Alper Kurt’un “Infilling” isimli çevrimiçi sergisini ve çevrimiçi sanatçı konuşmasını gerçekleştiriyor.

Birey, içinde yaşadığı coğrafyayı gözlemlerken belleğinin mimariyle olan ilişkisini sorgular. Bireyin deneyimlediği coğrafya üzerinden hareketle, toplumsal hafıza ve anı mekanlarının, mahalle kültürünün, kent mimarisi ve estetiğinin bozularak, yerinden edilerek, silinerek fiziksel ve anlamsal olarak farklı formlara dönüşürken aynı zamanda bireysel ve kolektif belleğinin içinin boşalmasına işaret eder.

METİN ALPER KURT HAKKINDA

Ankara’da yaşayan Metin Alper Kurt Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümüne devam ederken, Varşova Güzel Sanatlar Akademisi Heykel bölümünde lisans eğitimine devam etti ve mezun olduktan sonra Hacettepe’de yüksek lisans eğitimine başladı. İçinde bulunduğu dünyayı gözlemleyen Kurt, heykel, yerleştirme, video gibi farklı disiplinleri bir araya getiren üretimi mahalle, hafızasızlık ve tüketim konuları üzerine odaklanır. Çalışmalarını Mamut Art Project, Base gibi yerlerde sergilemiş ve birçok karma sergide yer almıştır. Sanatçı halen Ankara’da üretimine devam etmektedir.