AŞİNA

SANATÇILAR: BURCU YAĞCIOĞLU & ÜLGEN SEMERCİ, EFE MURAD & SİNA ZEYTİNOĞLU, İPEK AŞIKOĞLU & İPEK ÇINAR, FATİH GENÇKAL, SEVGİ ORTAÇ, SEVİL TUNABOYLU

Aşina projesi sergisi 20 Temmuz – 30 Temmuz tarihleri arasında Bilsart’ta görülebilir.

Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki kültürel diyaloğu ilerletmek amacıyla  başlatılan ve AB Çalışmaları Merkezi Derneği tarafından yürütülen Aşina projesi, Türkiye’deki kültür üreticilerine açık bir çağrı ile başlamış ve bir araya getirdiği bağımsız jüri tarafından başvuruları değerlendirmiştir. Yaklaşık bir yıl süren bu üretim süreci sonucunda 6 sanatçı kitabı yayınlanmıştır; Fire Walk – Burcu Yağcıoğlu, Ülgen Semerci, // Simetrinin Kırılması, // Breaking of Symmetry –  Efe Murad, Sina Zeytinoğlu, The Book of Conversations – Fatih Gençkal, Good Deed Bad Deed – İpek Aşıkoğlu, İpek Çınar, Hakim Tepeler, Commanding Heights- Sevgi Ortaç ve Görmenin Kenarında, On the Edge of Seeing – Sevil Tunaboylu.  Aşina, üretimine destek olduğu her yayını, sanatçıların uzun zamandır paylaşmayı beklediği hikayeleri ortaya çıkaran, ve yıllar içinde oluşturduğu sanatsal pratiğinden beslenen bir sanat eseri olarak ele alır.

Türkiye’deki sanatçıların sanatçı kitabı üretimine destek olmak ve bu üretimlerin Avrupa’daki görünürlüğünü sağlamak için oluşturulan Aşina, üretimine tam destek verdiği altı sanatçı kitabını Bilsart’ta gerçekleştireceği proje sonu sergisi için, sıradışı bir interaktif video enstalasyonu ile kamuyla paylaşır. Sergi için sanatçılar ile yakından çalışan Aşina ekibi, sanatçı kitaplarını sergilemenin yanı sıra, kitapların oluşum süreçlerinden ve içeriğinden beslenen çeşitli objeleri ortak bir alanda sergileyerek, duyusal bir alan yaratmaya çalışır. İzleyicinin kullanılması için yerleştirilen mikroskobik kameralar, sanatçıların sergilediği nesnelere mikroskobik seviyeden bakma imkanı sağlar ve objelerin dokusallığı, kitapların dokusallığını hatırlatmayı amaçlar. Elde edilen interaktif görüntülerin 3’lü video ekranında sergilenmesiyle oluşturulan enstalasyon, kitapların dokunulabilir ve kullanılabilir birer sanat objesi olmasını benimseyerek, izleyicisi ile farklı bir diyalog oluşturmayı diler.