EVREN SELÇUK

STANDARD PROFILE:ÜRETİM & HAYAL KIRIKLIĞI

Sanat Konuşmaları: Evren Selçuk & Nilgün Yüksel 17.00
Performans: 18.00
10.08.2022

Bilsart, Evren Selçuk’un “Standard Profile: Üretim & Hayal Kırıklığı” isimli performatif enstalasyon sergisine 10 Ağustos – 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor.

Standard Profile “İnsan Sağlığını Koruma” misyonuyla gaz maskesi üretimi yapabilen bir fabrika kurgusudur. Uzmanlık alanlarına bölünmüş üretim departmanları, departmanlarda görev alan profesyonel bir ekip, ürün teşhir vitrinleri, kantin çalışanları, temizlik personelleri ve teknik donanımıyla gerçek anlamda üretim yapabilen bir fabrika…

Fabrika içerisinde yer alan birçok unsur, “Standard Profile” adındaki bu fabrikayı şimdiki zamanın yanı sıra geçmişle ve gelecekle ilişkilendirir. Dolayısıyla fabrika -kendiliğinden- bir tarihsellik de kazanır. Kurgu içerisinde üretim halinde olan işçiler ve aralarında vuku bulan gündelik-rutin ilişkiler fabrikayı canlı bir organizmaya dönüştürür.

Kurgunun ideolojisi herhangi bir sömürü sisteminin aleni bir eleştirisini yapmaktan öteye geçmeye çalışır. Bu sebeple de fabrikaların rutin üretim döngülerine, sermaye ve insan emeği olgularına ya da bu döngüler içerisinde yer alan görünmez hayatlara kendi perspektifinden yaklaşır ve bu organizmaları yeniden düşünebilmek için kendi alanını yaratır. 

“Standard Profile” kurgusuna eşlik eden video çalışmasında ise; gaz maskesi üretimi yapılan bu fabrikanın olumsuz koşullarında çalıştığı anlaşılan işçilerinin yakalandığı ciddi sağlık sorunları; kim olduğu muamma olan bir karakterin gözünden görünür hale getirilir ve absürt bir trajedi açığa çıkartılmaya çalışılır.

Performasta yer alan sanatçılar: Fatih Bozdemir (Harold), İsmail Cem Çelikyürekli (Edwin), Halil İbrahim Baymış (Johnny), Mansur Doğan (Gando), Nisanur Gümüş (Rabi), Merve Selin Gür (Emma), Semra Akkan (Nina), Belinay İpek (Roselyn), Hasan Özçelik (güvenlik görevlisi), Irmak Saçkesen (Fioana), İrem Serin (Arbuckle)

Katkı Sağlayanlar: Fatih Çankaya, E. Yıldız Doyran, Fırat Korkma, Gözde Mulla, Esra Oskay, Saye Özçelik, Fatih Özdemir, F. Kamil Satıcı, Seniha Ünay, Nilgün Yüksel, Düzce Üniveristesi, Metro Turizm

EVREN SELÇUK HAKKINDA

Sanatçı 1982 yılında Diyarbakır’da doğdu. Lisans ve Lisansüstü eğitimini Resim alanında tamamladı. Çoğunlukla çalışmalarında üretim/ tüketim ilişkisini problem edinir. İktidar ideolojisini; mekâna özgü enstalasyonlarla, izleyiciyi dâhil ettiği endüstriyel tasarım nesneleriyle, çeşitli video denemeleriyle ya da performansa dayalı alanlar yaratmaya çalışarak parodileştirdiği gerçekçi-kurgusal hikâyelerle sorgulamaya çalışır.