ARAYÜZ

Sanat Konuşmaları: Yoğunluk & Celaleddin Çelik & İpek Yeğinsü
06.01.2023

Bilsart, Yoğunluk’un son enstalasyon çalışması “Arayüz” isimli sergiye 6 Ocak – 28 Ocak 2023 tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor.

Yoğunluk’ un üç sene aradan sonra ilk atmosferik mekânsal yerleştirmesi olan “Arayüz”, mekanı ziyaretçiye dokunarak deneyimletmeyi vadediyor..

Yüzey geçirgenlikleri üzerine senelerdir çalışan grup, ışığın etkisiyle ekranlaşan yüzeyler ve hacimler oluşturuyor.

Gerilmiş kumaş katmanlarına düşen ışık ve ışığın zaman içinde kademeli olarak değişmesi ziyaretçinin yüzeyle etkileşime girmesini koşullar ve temasa açık, etkileşim olasılıkları barındırır. Işığın arkadan, önden ve üstten çeşitli kombinasyonlarda verildiği durumlarda yüzeye düşen izdüşümlerin nitelikleri değişir. Yüzey, etkileşimli bir arayüze dönüşür.

Sergi, ışık, video ve ses gibi bileşenlerin yüzeylere olan etkisini dokunsallık ile birlikte araştırıyor. Mekânların potansiyellerini açığa çıkarmak üzerine üreten yoğunluk, mekanı yaşayan bütünsel bir atmosfere dönüştürüyor. Ziyaretçilerin yüzeye teması ile ortaya çıkan gölgeler ışığın konumuna ve şiddetine göre an be an dönüşüyor.

Spesifik mekânların potansiyellerini açığa çıkarmak üzerine üreten yoğunluk, mekanı yaşayan bütünsel bir atmosfere dönüştürüyor.

YOĞUNLUK HAKKINDA

İstanbul merkezli bir sanat topluluğu olarak 2013’te İsmail Eğler, Nil Aynalı, Elif Tekir ve Nezih Vargeloğlu tarafından kurulan y o ğ u n l u k, sanat etkinliğinin mekan ile ilişkisi üzerine odaklanır ve kompleks mekânsal aranjmanlar düzenler.

Sanatçılar mekan ile yoğun bir ilişki kurar ve mekanda gizli olan potansiyelleri kendi kavrayışı içerisinden açığa çıkarır.
Mekanı bizzat sanatsal üretimin nesnesi olarak ele alan inisiyatif, güncel sanatın mekânsal deneyim ile iç içe geçtiği sergiler gerçekleştirmeyi amaçlar.