MANZARANIN YAKININDA, ÇOK UZAKTA

Sanat Konuşmaları: Seniha Ünay & Yasemin Ülgen
02.05.2024

Bilsart, Seniha Ünay’ın “Manzaranın Yakınında, Çok Uzakta” isimli sergisine  2 Mayıs – 11 Mayıs 2024 tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor.

Sergi, şehirlerin değişen manzarasını Düzce üzerinden anlamaya niyetlenir. Bu çerçevede uygulama alt yapısını 1990’lı yıllarda TRT 2 ekranlarında yayımlanan, Bob Ross’un sunduğu “Resim Sevinci” programından; teorik zeminini Henri Lefebvre’in “Kent Hakkı” kavramından alır. Kente dair haklarımızı düşünürken, bu konuya sadece insanlar özelinde değil insan dışı canlılar perspektifinden de bakmayı, doğayı insanın onunla kurduğu ilişki içerisinde yeniden düşünmeyi önerir.

“Manzaranın Yakınında Çok Uzakta”, bir Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı tarafından finanse edilmektedir.

Basın kiti için tıklayınız.

SENİHA ÜNAY HAKKINDA

Seniha Ünay, lise, lisans ve lisansüstü eğitimini resim alanında tamamladı.  2023 yılında Daire Sanat Açık Atölye Konuk Sanatçı programında “Bahçe Günü” isimli projesini gerçekleştirdi. 2022 yılında «Manzaranın Yakınında Çok Uzakta» projesi ile CultureCIVIC Sanatsal Üretim Destek Fonu almaya hak kazandı. 2021 yılında Mişar Art Koordinatörlüğünde Küratör Kevser Güler yürütücülüğündeki #yaşam #adalet #sanat atölyesinde yer aldı. 2022 yılından itibaren Esra Oskay ile birlikte ÇAPAK Yazı Çizi Dergisi’ni yürütmektedir. Düzce’de yaşamakta ve çalışmalarını sürdürmektedir.

Çalışmalarında kendini dünyanın merkezine koyarak çevresini tanımlayan, yorumlayan, belirleyen insanın eylemlerine odaklanır. Kaynağını çeşitli haber görüntüleri ve arşivlerden alan üretim sürecinde canlı-cansız, insan-insan olmayan arasında açılan mesafeyi sorgular. Bu mesafeye insan sonrası düşünce perspektifinden araştırma ve üretim süreçleriyle yaklaşır. İnsan dışı türlerle birlikte yaşama pratiklerimizde çoklu dünyaların görünürlüğünde yerel hikâyelerin, anlatıların ve anlatıcıların izini sürer.