GREJUVA

Sanat Konuşmaları: Mehmet Öğüt & Emre Zeytinoğlu
17.01.2019

Bilsart 17 Ocak – 29 Ocak tarihleri arasında Mehmet Öğüt’ün ‘Grejuva’ isimli solo sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, ismini Mehmet Öğüt’ün video yerleştirme çalışmasından alıyor.

Grejuva, suyun üzerinde yanan, sönmeyen ateş anlamına gelmektedir. Rum ateşi olarakta bilinir. Çalışma temelinde ateş yer almaktadır. Antik Yunan Felsefesinde Herakleitos’un, tüm bu unsurlar temelinde arkhe’yi (temel maddeyi) “ateş” olarak tariflediği ve ona göre, ateşin varlığın ilk temeli ve içinde bütün karşıtlıkları eriten bir birlik olduğu görülür. Ateş 400.000 yıl kadar önce, Homo Sapiens öncesinde insanlık tarafından kontrol altına alınmaya başlanmıştır.

Yaşam, daimi bir akıştır; Herakleitos “Panta Rhei” (her şey akar) demiştir. Hegel de, her şeyin daimi bir akış halinde olduğunu belirterek “Mücadelenin her şeyin atasıdır” sözü ile bu daimi akışı diyalektik düşünce yapısını temellendirmek için örneklendirmiştir. Henri Bergson da evrimin daimi bir akış ve değişim süreci olduğunu belirtirken, bu öncüllerden hareket ediyordu.

Grejuva, bu temeller üzerinden, insanın doğayla çatışma halinde oluşunu görselleştiriyor. Suyu ateşi söndüren element olarak kabul ederken, doğa kendi kuralları çerçevesinde tam tersini yapabiliyor. Neft, sülfür ve zift karışımı ile elde edildiği düşünülen bu kimyasal tepkime doğayı kontrol ettiğini düşünen bizlere, doğanın karşısında aslında ne kadar aciz olduğumuzu hatırlatır niteliktedir. Doğa izlerini kendi normlarıyla oluşturur, çalışma bir müdahale etme halinden ziyade, bir tanıklık duruşuna sahiptir.

Mehmet Öğüt hakkında:

Yüksek lisans eğitimine Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Bölümünde devam eden Mehmet Öğüt, 2014 – 2015 yılları arasında Hollanda’nın The Hague şehrinde bulunan KABK Royal Academy of Fine Art bölümünde eğitim almıştır. Sanatçı, 2015 yılında Avusturya’nın Viyana şehrinde bulunan ESSL Museum’un düzenlemiş olduğu ve küratör René Block’un jürisinde bulunduğu ESSL Art Award Cee yarışmasında V.I.G.(VIENNA INSURANCE GROUP) Award özel ödülünü kazanmıştır. Bu ödülle 2016 yılında Viyana’da düzenlenen V.I.G. Special Invitation sergisine davet edilmiş olan sanatçının, özel koleksiyonlarda eserlerinin bulunmasının yanı sıra Hacettepe Üniversitesi Sanat Koleksiyonunda da eseri bulunmaktadır.