KENDİLİĞİNDEN

Sanat Konuşması: Ayşe Hilal Ateş & Nergis Abıyeva
16.12.2020

Bilsart, 16 Aralık – 30 Aralık tarihleri arasında küratörlüğünü Nergis Abıyeva’nın yaptığı Ayşe Hilal Ateş’in “Kendiliğinden” isimli sergisine ev sahipliği yapıyor.

“Kendiliğinden” bir ailenin zeytin ağaçlarıyla kurduğu ilişki üzerine arşivsel bir çalışma. Ateş, babasından kalan zeytin bahçelerinde, zeytin yetiştiriciliğini, tüm zorluklarına rağmen yaklaşık kırk yıldır sürdürmeye çalışan Zeki’yi odağına alıyor. “Kendiliğinden”, Ateş’in çocukluğundan itibaren yazlarını geçirdiği Küçükkuyu’da kişisel olarak tanıdığı, tanıklık ettiği bu aileye bakışının, zaman içinde zenginleşmesini ve pek çok bağlamda kesişmesini içeriyor.

Zeytin, farklı kültürlerde, inanışlarda ve mitolojilerde muhtelif anlamlara sahip; refahın, bolluk ve bereketin, barışın, ölümsüzlüğün ve bilgeliğin simgesi. Sergi adını, Ege Bölgesi’nde kendiliğinden yetişen yabani zeytin ağacı olan delice ağacından alıyor. Aşılandığında zeytin ağacına dönüşen delice, adeta bir şifacı gibi davranan Zeki tarafından zeytin ağacına dönüştürülüyor. Zeytin yetiştiriciliğine zanaâtkar bir yaklaşımı içeren, tüketmeyi değil üretmeyi, iyileştirmeyi, dönüştürmeyi gösteren bu eylem, Ateş’in sanat pratiğiyle örtüşüyor, direnişin naif ve kişisel taraflarına dair bir söylem üretiyor. Sürdürülebilir bir dünya için kişisel varoluşların ve direnişlerin altını çiziyor.

Sanatçı bu projede, Küçükkuyu’daki zeytin bahçesinde, Zeki’yle video ropörtaj gerçekleştirdi. Ateş’in toprakla, doğayla ve insan dışı canlılarla kurduğu ilişkinin yansımasını içinde barındıran sorularla ilerleyen konuşma, Zeki’nin zeytin ağaçlarına olan sevgisinin ve şefkatinin görünür kılındığı bir video çalışmasına evrildi. Video çalışmaya, Ateş’in zeytin bahçesini, çevresiyle birlikte ele aldığı fotoğraflardan bir seçki eşlik ediyor. Ateş’in suluboya çalışmalarıysa, zeytinliğin ve delice ağaçlarının sanatçının imgelemini, yıllardır nasıl etkilediğinin soyut yansımaları olarak sergideki yerini alıyor. Son olarak, sanatçının üretim süreci boyunca araştırdığı, okuduğu zeytin ağaçlarına dair hikâyelerden seçtikleri, bir kitapçık olarak karşımıza çıkıyor.

“Kendiliğinden” sürdürülebilir bir dünya arayışında, insan türünün insan olmayan canlılarla kurduğu ilişkiyi odağına alarak, yaratmanın ve dönüştürmenin çeşitli formları üzerine yeni düşünce biçimleri üretmeyi hedefliyor.

Ayşe Hilal Ateş, tanıklık ettiği oluşların ve olayların belleğini tutan bir sanatçı. İşlerini yeryüzünde ve evrende, herhangi bir zaman diliminde olmuş hiçbir şeyin yok olmayacağının inancıyla, çürümeye, unutulmaya, yok olmaya karşı koyan bir çabayla üretiyor. Kişisel direnişlerin ve çabaların da, en az toplumsal ve büyük direnişler gibi önemli olduğunu hatırlatıyor, bu direniş ve eylemleri görünür kılıyor, fiziksel ya da manevi yaşamlarının sürmesine katkıda bulunuyor.

AYŞE HİLAL ATEŞ HAKKINDA

Ayşe Hilal Ateş (İstanbul, 1995), lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini de aynı okul ve bölümde tamamladı.

Sanatçı, işlerini yeryüzünde ve evrende, herhangi bir zaman diliminde olmuş hiçbir şeyin yok olmayacağının inancıyla, çürümeye, unutulmaya, yok olmaya karşı koyan bir çabayla üretir. Tanıklık ettiği olayların ve oluşların belleğini tutmak Ateş’in sanat pratiğinin temel aksını oluşturur. Araştırma pratiği sanatçının üretimlerinin merkezinde yer alır ancak işlerinde yeni bir şey keşfetmez. Şimdiyi ve zaten var olanı  anlamayı ve yansıtmayı amaçlayan Ateş,  fotoğraf, video, resim, yerleştirme gibi farklı mecralarda üretir.