YERİNDEN EDİLMİŞ ZAFER

Sanat Konuşmaları: Egemen Tuncer & Ezgi Bakçay
20.11.2019

Bilsart, 20 Kasım – 30 Kasım tarihleri arasında Egemen Tuncer’in “Yerinden Edilmiş Zafer” isimli solo sergisine ev sahipliği yapıyor.

“Yerinden Edilmiş Zafer” adlı sergi Palmira, Suriye’de 3.yy Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilmiş olan “Zafer Takı”nın son yıllarda yaşadığı maceraya ilişkin internet üzerinden bir araştırma çalışmasıdır. 2015 yılında ISIS tarafından yapının bombalanmasını takiben kültürel mirasların arşivlenmesi üzerine çalışan bazı kurum ve kuruluşlar bu kemerin aynı zamanda Palmira’daki diğer benzeri yapıların sayısal modellerini oluşturmuştur. The Institute for Digital Archaeology yapının yıkımından önce çekilmiş fotoğraflarından yararlanarak fotogrametrik sayısal modelini hazırlamıştır. Bu model kullanılarak CNC teknoloji aracılığı ile yapının 1/3 ölçekli replikası üretilmiş ve bu replika Trafalgar Square, Londra, 2016, City Hall Park, New York, 2016, Palazzo della Signoria, Floransa, 2017 ve Place des Nations, Cenevre, 2019 gibi çeşitli popüler meydanlarda sergilenmiştir. Yapının bu gündemini merkezine alan sergide bir video ve bir heykel yer almaktadır. Videoda bahsi geçen replikanın sergilendiği meydanlar Google Earth’un sağladığı veri tabanı ile görselleştirilmiştir. Sergide bulunan video’ya aynı zamanda replikanın fotoğrafları ile oluşturulmuş ve çevrimiçi erişime açık sayısal modelin 3 boyutlu baskısı eşlik eder. Orijinal mimari yapı, temsili ve modeli arasındaki eksene yerleşen ve aralarındaki ilişkiyi irdeleyen bu sergi “Arch of Triumph” ile beraber herhangi bir yapının da benzer şekilde aslının veya kopyasının sahip olunmasına ve deneyimlenmesine yönelik belirli bir imkânsızlığın izini sürer. Bu bağlamda kültürel mirasların nasıl paylaşılabileceğini ve kimlere hangi durumlarda ait olabileceğini sorgulamaya çalışır.  

EGEMEN TUNCER hakkında:

1989, İstanbul doğumlu Egemen Tuncer, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü’nde, yüksek lisansını ise “60’lardan Günümüze Minimalizm Bağlamında Fotoğraf Sanatı” adlı tezi ile aynı fakültenin Resim Bölümü’nde tamamlamıştır. Sanatçı temel olarak bilgisayar tabanlı görselleştirmeler üzerine çalışmaktadır. Özellikle yapılar ve onların fiziksel/sayısal modelleri arasındaki ilişkiyi çeşitli temsil yöntemleri üzerinden araştırmaktadır. Günümüz gelişmiş görselleştirme ve yapım teknolojileri nedeniyle fiziksel mekan deneyiminin karmaşıklaşması, sanatçının bu gerçekliği arttırılmış, sanal gerçek ya da hipergerçek alanları, yapıları incelemesinde birer önayak oluşturmaktadır. Ürettiği çalışmalar BWA Wroclaw, Rotterdam Photo, Akbank Sanat, Elgiz Müzesi, Plato Sanat, Mixer Galeri, Siemens Sanat, Mamut Art Project gibi yurt içi  ve yurt dışı çeşitli yerlerde sergilenmiş ve birçok yayında yer almıştır. 2018 yılında “Workplanes” adlı ilk kişisel sergisini Cluj-Napoca’da Camera Galeri’de açmış, yine aynı yıl 12.si düzenlenen Arte Laguna Art Prize yarışmasında finalist olarak seçilmiş ve Venedik Tersanesinde düzenlenen sergiye katılmıştır. Sanatçı bugün Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Bölümü’nde Sanatta Yeterlik programına devam etmektedir.