CİLVE BELLE NAZ BELLE

Sanat Konuşmaları: Eda Çekil & Naz Kocadere
23.03.2022

Bilsart, Eda Çekil’ in “Cilve Belle Naz Belle” isimli sergisine 23 Mart – 8 Nisan 2022 tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor.

Dikiş nakış boktan iş

Eda belle söz belle

Cilve belle naz belle

Anadolu’da, kadınların zahmetli ve beceri gerektiren el işlerinin ev içinde değersiz görünmesine göndermeyle söyledikleri bu tekerleme çalışmanın adına kaynaklık eder. Evliliğin ve düzenin sürekliliği kadının emeğiyle değil, kadının cinselliğiyle ilişkilendirilir. Kadınlıkla özdeşleştirilen eda ve güzel söz, cilve ve naz, öğrenilmesi gereken tavırlar olarak vurgulanır. Bir video ve yerleştirmeden oluşan çalışma için kullanılan oyaların çoğu–tıpkı bu tekerleme gibi–sanatçının anneannesinden kendisine kalan çeyizden çıkmadır. Bunlara aile dışından kadınların kendi aileleri için ürettikleri çeyizlerden gelenler eklenir. Videoda sanatçının el işi oyaları durmaksızın üst üste koyduğu bir döngü izlenmektedir. Hayatı boyunca hiç durmadan oya yapmış olan anneannenin emeği de kuşaktan kuşağa aktarılır. Sanatçı, benzer bir yinelemeyle buradaki emeği yeniden üretir. Tekrarlanan, tekrarlandıkça anlamını yitiren eylem, görünmez olur. Kadının hayatı boyunca işlediği oyalar, dakikalar içinde bir yığına dönüşür. Videoya eşlik eden yerleştirmede sanatçı tarafından birbirine bağlanan oyalar bir ağ gibi mekâna yayılır.

EDA ÇEKİL HAKKINDA

Çekil’in çoğunlukla kişisel tarihinden yola çıkarak ürettiği çalışmaları, toplumsal cinsiyet ekseninde fotoğraf ve videoyu farklı malzemelerle bir araya getirir. İstanbul’daki ilk kişisel sergisi Aile Albümü (2021) bir iktidar aracı olarak işlev gören kutsal aile mitinin yeniden üretildiği fotoğraflarda, kadın hikayelerinin izini sürer. Eda Çekil, Odunpazarı Modern Müze’de düzenlenen Maziye Bakma Mevzu Derin’in de aralarında olduğu grup sergilerine katıldı. Eserleri, OMM ve B3 Evi de dahil nitelikli kişisel ve kurumsal koleksiyonlara girdi.

Akademik çalışmalarını öğretim üyesi olarak sürdüren Eda Çekil, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü’nde lisansını, Galatasaray Üniversitesi Medya ve İletişim Çalışmaları programında yüksek lisansını tamamladı. Sanatta Yeterlik derecesini çağdaş sanatta toplumsal cinsiyet ve fotoğraf ilişkisi üzerine yazdığı teziyle aldı.