KISIR DÖNGÜ

Tarabya Kültür Akademisi İş Birliğiyle
Sanat Konuşması: Ezgi Kılınçaslan & Ezgi Bakçay
16.09.2021

Bilsart, Tarabya Kültür Akademisi iş birliğiyle Studio Bosporus Festivali çerçevesinde Ezgi Kılınçaslan’ın “Kısır Döngü” isimli sergisine 16 Eylül – 30 Eylül tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor.

Prometheus, ateşi çalarak insanlara tanrısallığın bilgisini de getirdi. Elindeki bilginin sarhoşlunda doğaya hükmeden insan, doğa ile arasına kalın bir sınır çizdi. Çizdiği sınırın gerisinde varoluşunun doğaya bağlı olduğunu unuttu. Tabiat, artık geçmişini unutmuş insanın hükmü altında. İnsan belleksiz ve sonsuz gücünün esrikliğinde denizleri, ormanları ve kendisi de dahil canlı olan her şeyi yok olmaya sürüklüyor. Yaşanan pandemiler, teker teker yok olan türler, ölen denizler, yanan ormanlar… Kendi yok oluşuna sürüklendiği kısır döngüde daha unutmuş, daha melankolik ve yapayalnız. Olymposlu tanrıları taklit ederken kendine hazırladığı son aynı. Kendi sonunun suçunu sürekli yeni suçlulara yüklüyor. Yarattığı bu yazgıdan kurtulması, yaşamının doğa ile ortak olduğunu hatırlamasında. Dünyada yalnız olmadığını hatırlamasında. Yaşam ortaklarına şefkat göstermesinde.  Peki tanrılara özenen egosu ona her şeye hükmedebileceğini söylerken, iktidarından vaz geçmesi mümkün mü?

EZGİ KILINÇASLAN HAKKINDA:

Ezgi Kılınçaslan, 1973 yılında Besni’de dünyaya geldi, Berlin’de yaşamakta ve sanatsal çalışmalarını sürdürmektedir. İstanbul Marmara Üniversitesi’nde ve Universität der Künste Berlin’de Katharina Sieverding’in öğrencisi olarak öğrenimini tamamlayan sanatçı, çeşitli araçlarla deneysel çalışmalar yapıyor, ağırlıklı olarak video ve yerleştirme üretiyor. Bu çalışmalar kapsamında iktidar ilişkilerini ve toplumsal cinsiyet meselelerini ele alıyor. Son dönemdeki kişisel ve grup sergileri şunlardır: Our Bright Future, 48 StundenNeukölln, Berlin (2019), Du hättest beinah gelebt (kişisel sergi), Apartment Project Berlin (2018), 1. Lübnan Çağdaş Sanat Bienali (2017) ve 25 Karat – GoldrauschStudio 1, Kunstquartier Bethanien, Berlin (2015). Filmleri Berlun(2008), Internationale Kurzfilmtage Oberhausen, Rotterdam Uluslararası Film Festivali ve Center for Contemporary Art Cenevre’de, Video yerleştirmesi Er Meydanı / A place for (brave) men (2009) ise Rencontres Internationales Paris/Berlin/Madrid’de ve Elizabeth (version 2, 2011) Cité internationale des arts Paris’te gösterildi.

Ezgi Kılınçaslan Şubat ile Haziran 2020 tarihleri arasında ve Eylül 2020’de Tarabya Kültür Akademisi konuk sanatçısı olarak İstanbul’da bulundu.