TUNCA
Latif Maharet (2021)
tek kanallı video, ses ile, 4’38”

Önceki dönemlerde yaptığı farklı performatif çalışmaların ardından bu kez bir boksör olarak izlediğimiz TUNCA, çoğalttığı bu kimlik anlatısı sayesinde, kendinden önceki yüzyılda yaşamış olan bu iki eklektik figürle [Sabri Mahir & Arthur Caravan] bağ kurar. Mahir’in boks stüdyosunun en parlak dönemine denk gelen 1924 yılında Berlin’de ölen Ferruccio Bussoni’nin bestesine yer veren Latif Maharet adlı video işi, aslında izleyicilere Cravan’ın otobiyografisinde geçen şu fikri duyumsatmak ister: Türlü bedbahtlıklarla dolu olan hayat, bize yeni hazlar da sunar.

Sanatçı Hakkında

1982 İzmir doğumlu olan TUNCA, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’nden mezun olmuştur. 2000’lerin başından bu yana toplumsal ve politik olaylar üzerindeki ideolojik kurguların ve tarihsel yücelticiliğin aşılmasını kendisine mesele edinen sanatçı, desenden, heykel, video ve performans formlarına uzanan çok yönlü bir pratiğe sahiptir. Resmi tarihlerden bireysel hikâyelere ‘hafıza’nın katmanları arasında gezinen sanatçı tanıklık olgusunu, belgeselciliğin ve işaret ediciliğin ötesinde çerçeve içine alır. Kullandığı fotografik belgeler, sanatçının öznel belleği ile birleşir ve ardından kağıt üzerine bir başka kimyasal tortu olan füzen ile aktarılır. Sanatçının araştırma odaklı pratiği tarih yazımı ile ilgilidir, geçmişi kazıyla gün ışığına çıkarır, yeniden kurgular ve canlandırır.

9. İstanbul Bienali’ne paralel olarak “Yüzen Gecekondu” isimli performansında sanatçı, Guido Casaretto ile beraber Haliç’te inşa ettikleri yüzen bir gecekondunun içerisinde bir hafta geçirir ve bu süreci belgeler.  Sanatçı, 2017 yılında Paris’teki Cité Internationale des Arts, 2018 yılında Tel Aviv’deki Artpost Tel Aviv konuk sanatçı ve 2022 yılında da İstanbul’da Saha Derneği Saha Studio’nun konuk sanatçı programlarına katılmıştır.

2014 yılından bu yana gastronomi ve sanat bağlamında Borş Çorbası, Aşure, Boyoz vd. konulu performanslar gerçekleştiren sanatçı, 17. İstanbul Bienali için hazırladığı çizimlerinde Mantı’yı kullanmıştır. 2013 yılında Doors Akademi’den aldığı Aşçılık Eğitimi ile başladığı yemek performanslarını katıldığı konuk sanatçı programlarında da gerçekleştirmiştir. Sanatçı çalışmalarını ve yaşamını Ayvalık’ta sürdürmektedir.

TUNCA
Sweet Science (2021)
single channel video with sound, 4’38”

Following his earlier performative works, TUNCA appears here as a boxer, enhancing this narrative of identity whilst relating with these two figures from the previous century. The video titled Sweet Science features a composition by Ferruccio Bussoni, who died in Berlin in the year of 1924, which appears as the most prosperous time for Mahir’s boxing studio. The work intends to remind viewers of a particular notion from Cravan’s autobiography: That life is full of misfortunes, but it continues to present us with new joys.

About the Artist

Born in 1982 in Izmir, TUNCA graduated from Mimar Sinan Fine Arts University, Department of Painting. Since the early 2000s, TUNCA has been concerned with the transcendence of ideological constructs and historical glorification of social and political events, and has a multifaceted practice ranging from drawing to sculpture, video and performance. Moving between the layers of ‘memory’ from official histories to individual stories, the artist frames the phenomenon of testimony beyond documentarism and signification. The photographic documents he uses merge with the artist’s subjective memory and are then transferred onto paper with charcoal, another chemical residue. The artist’s research-oriented practice is concerned with historiography, excavating, reconstructing and revitalizing the past.

Parallel to the 9th Istanbul Biennial, in the performance titled “Floating Slum”, the artist spends a week in a floating slum that he and Guido Casaretto built in the Golden Horn and documents this process.  The artist participated in the residency programs of Cité Internationale des Arts in Paris in 2017, Artpost Tel Aviv in Tel Aviv in 2018 and Saha Studio of Saha Association in Istanbul in 2022.

Since 2014, he has realized performances on Borscht, Aşure, Boyoz, etc. in the context of gastronomy and art, and used Mantı in his drawings for the 17th Istanbul Biennial. In 2013, he started his culinary performances with the Cookery Training she received from Doors Academy and he has also performed in the guest artist programs he participated in. The artist continues to work and live in Ayvalık.