KOZMOSTA KAOS

Sanat Konuşmaları: Duygu Nazlı Akova & Ferhat Özgür
18.07.2018

Bilsart, Duygu Nazlı Akova’nın “Kozmosta Kaos” isimli solo sergisine 18 Temmuz – 28 Temmuz tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor. Sergi, ismini Duygu Nazlı Akova’nın 2014 tarihli video çalışmasından alıyor.

Politik temalı işleri ile siyasi otoriteye bir eleştiri yöneltmeyi amaçlayan Duygu Nazlı Akova, fotoğraf, video ve enstalasyon gibi farklı medyumları kullanır. Bu türler arası çoğulluk ve izleyici algısını merkeze alan deneysel anlatım dili ile, insan hakları, temel hak ve özgürlükler, toplumsal eşitsizlik, tüketim, kent yaşamı, göç, medya, adalet gibi olguları irdeler. Fotokolajın ekolazer efektiyle devingen bir biçim aldığı “kozmosta kaos” adlı videoda; bu olguların sosyal, kültürel ve ekonomik sonuçlarına göndermede bulunur ve Türkiye’nin tarihsel sürecinde uygulanan göç politikalarını eleştirmeyi amaçlar. Bugün kaosa dönüşmüş olan bir zamanların kozmosu İstanbul’da, bireye ve topluma verilen rol; zaman, mekan, özne ve nesne kavramlarıyla iç içe geçerek belirsiz bir hal alır.

DUYGU NAZLI AKOVA HAKKINDA

Duygu Nazlı Akova, 1981 İstanbul doğumludur. Yüksek Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Fotoğraf Ana Sanat Dalı’nda “Savaş Fotoğrafında Gerçeklik” konulu teziyle 2011 yılında tamamlamıştır. İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmakta ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı – Sanatta Yeterlik Programı’nda eğitimini sürdürmektedir.

Fotoğraf, video ve enstalasyon gibi farklı medyumları kullanan Duygu Nazlı Akova, bu türler arası çoğulluk ve izleyici algısını merkeze alan deneysel anlatım dili ile, insan hakları, temel hak ve özgürlükler, toplumsal eşitsizlik, tüketim, kent yaşamı, göç, medya, adalet ve kentsel dönüşüm gibi olguları irdeler. Aralarında Genç Yeni Farklı-5 (Galeri Zilberman, 2014), Siemens Sanat / Sınırlar Yörüngeler 15-16 (DEPO, 2014), 5th Odessa Biennale, VIVA (Malta, 2015), ISEA2016 (Hong Kong), ISEA2017 (Kolombiya), ADAF 2017 (Atina), Rencontres Traverse Vidéo, Punto Y Raya (ZKM- Zentrum für Kunst und Medientechnologie, Almanya, 2016), BIDEODROMO 2016 (Bilbao), MADATAC (Madrid, 2015-2016-2017), ARTSevilla17, IVAHM  ve 2. Genç Güncel Sanat Proje Yarışması (CerModern, Ankara, 2016 – Başarı ödülü)’nın da bulunduğu pek çok ulusal ve uluslararası sergi ve festivallerde çalışmaları sergilenmiştir.