VİDEO SANATINI KONUŞUYORUZ

BAŞKA GERÇEKLİK ALGILARI

Ebru Yetişkin
Moderatör: Nazlı Pektaş
08.05.2020

Bilsart, Nazlı Pektaş moderatörlüğünde gerçekleştirdiği “Video Sanatını Konuşuyoruz” isimli konuşma dizisine çevrimiçi düzende devam ediyor. 8 Mayıs Cuma günü zoom üzerinden gerçekleştirdiğimiz konuşmada Nazlı Pektaş’ın konuğu Ebru Yetişkin oldu. Video-felsefeye odaklanan bu konuşmada ele alınan bazı sorular şöyleydi: -Video sanatı bir başka gerçeklik algısı yaratabilir mi? -Bugün video sanatının çağdaş sanat akımlarıyla ilişkisi nasıl yeniden okunabilir? -Ya da günümüzde blockchain, yapay zeka ve sanal gerçeklik gibi teknolojilerle birlikte video sanatı nasıl evrilmektedir?