Didem Erbaş
Karanlıkta Parlayan (2021)
video, 0’51”

Karanlıkta Parlayan, sanatçının Silivri Seymen köyünde kaydettiği 3 Temmuz’a ait bir manzaradır. Kayıttan birkaç gün önce yağmur suları buğday ve ayçiçeği tarlalarını sarar ve yağmur suları kurbağa yavrularına yuva olur. Doğa kendini yok etmiş, dönüştürdümüş ve yeniden var olmuştur.

Sanatçı Hakkında

Didem Erbaş İstanbul doğumlu bir sanatçıdır ve halen İstanbul’da yaşamakta ve çalışmaktadır. Çalışmalarında enstalasyon, resim, fotoğraf ve video kullanıyor. Çalışmalarında, yaşadığı coğrafya olan Türkiye’deki sosyo-politik konularla ilgileniyor. Coğrafya, barınma, iz sürme ve mekânların dönüşümü odaklandığı konulardır. Mimari yapılar ve değişen bakış açılarının yanı sıra insanın doğa üzerindeki yaptırımları da çalışmalarının temel temalarını oluşturuyor. İnsansız mekânları kurgularken yeni materyalist düşünceden yararlanır. İnsan eliyle yok edilen nehirler, yeşil alanlar ya da hayvanlar güncel çalışma pratiğinin merkezinde yer alıyor.

Didem Erbaş
Glow in the Dark (2021)
video, 0’51”

Glow in the Dark is a landscape from July 3rd, recorded by the artist in the village of Seymen in Silivri. A few days before the recording, rainwater covers the wheat and sunflower fields and the rainwater becomes a home for tadpoles. Nature has destroyed itself, transformed itself and re-created itself.

About the Artist

Didem Erbaş is born, lives and works in Istanbul. She uses installation, painting, photography and video in her work. In her work, she is interested in socio-political issues in Turkey, the geography where she lives. Geography, shelter, tracing and the transformation of spaces are her focus. Architectural structures and changing perspectives as well as human sanctions on nature are the main themes of her work. He utilizes new materialist thought when constructing spaces without human beings. Rivers, green spaces or animals destroyed by human hands are at the center of her current working practice.